GDPR Academy

Kto je to osoba, ktorá koná na základe poverenia prevádzkovateľa?

Otázka: Definícia pojmu tretej strany hovorí o osobách, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov. O koho ide?

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top