GDPR Academy

Usmernenia a metodiky

Usmernenia, odporúčania a osvedčené postupy, ktoré objasňujú pravidlá spracúvania osobných údajov v podmienkach firiem a organizácií. Ich súčasťou sú praktické príklady, ktoré pomáhajú pochopiť, ako aplikovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov do každodennej praxe spracúvania údajov.

Scroll to Top