GDPR Academy

Mali by sme mať bezpečnostný certifikát pre ochranu osobných údajov?

Otázka: Venujeme sa montáži kamerových systémov. U našich zákazníkov občas prídeme do styku aj s osobnými údajmi. Stretli sme sa informáciou, že sme povinní mať bezpečnostný certifikát. Je to pravda?

Odpoveď: Nie, nie je to pravda.V súvislosti s montážou kamerových systémov, povinný bezpečnostný certifikát GDPR ani náš zákon o ochrane osobných údajov nevyžaduje. Ako dodávateľ by ste však mali poskytovať dostatočné záruky. Poďme si tému vysvetliť podrobnejšie a aj to, čo by ste mali urobiť. 

Pravidlá spracúvania osobných údajov sú u nás určené všeobecným nariadením o ochrane údajov (skrátene sa používa aj označenie GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov.

V rámci ochrany osobných údajov rozoznávame dva dôležité subjekty:

  • Prevádzkovateľ – tým bude napríklad váš zákazník, ktorý sa rozhodne inštalovať kamerové systémy, aby chránil svoj majetok (napríklad firma alebo organizácia). Prevádzkovateľ vždy nesie prioritnú zodpovednosť za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a vzťahuje sa na neho GDPR.
  • Sprostredkovateľ – tým môžete byť vy, ako dodávateľ kamerových systémov, a to napríklad vtedy, keď by ste vykonávali aj priebežnú kontrolu a údržbu kamerového systému u vášho zákazníka. Pričom by ste nahliadali do záznamov z kamier, vždy podľa pokynov vášho zákazníka (prevádzkovateľa). Keď síce spracúvanie osobných údajov nie je hlavným predmetom vašej služby podpory, ale je nevyhnutné aby ste mali prístup k osobným údajom. Táto situácia by mohla nastať napríklad vtedy, keď by vás zákazník (prevádzkovateľ kamerového systému) požiadal o pomoc s vyhľadaním záberu konkrétnej osoby na zázname a následným vytvorením kópie. (S týmto sa stretávame napríklad pri uplatnení žiadosti dotknutej osoby, keď táto žiada u prevádzkovateľa kamerového systému, aby jej poskytol kópiu údajov, ktoré o nej spracúva.)

Predpokladám, že vo vašom podnikaní sa uvedené nedá vylúčiť. Nemôžeme skrátka 100%tne povedať, že vždy budete len externým dodávateľom, ktorí poskytne iba riešenie kamerového systému, nainštaluje ho a tam jeho činnosť končí. Teda, že osobné údaje nebudete nikdy spracúvať (na základe pokynov svojho zákazníka).

Budeme preto ďalej uvažovať, že v istých situáciách môžete byť v pozícii sprostredkovateľa a GDPR sa na vás bude vzťahovať.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.