GDPR Academy

Evidencia vstupu informácia o spracúvaní

V rámci evidencie osôb, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa často dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Preto je potrebné, transparentne si plniť informačnú povinnosť voči dotknutým osobám. Teda tým, ktorých osobné údaje sa stávajú súčasťou tzv. knihy návštev.

O tom prečo je dôležité si plniť informačnú povinnosť, ako aj to, čo je povinnou súčasťou sa dočítate v článku “Právo dotknutej osoby byť informovaný”. V súvislosti s evidenciu vstupu dochádza k získavaniu osobných údajov priamo od dotknutých osôb, preto postupujeme podľa čl. 13 všeobecného nariadenia.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top