GDPR Academy

Musíme zmeniť nastavenie kamier?

Otázka: V našej firme monitorujeme priestory kamerovým systémom. Snímané sú jednak vnútorné priestory firmy (napríklad naše sklady a vnútorný areál), ale zároveň aj časť súkromných parkovacích miest domov, ktoré sú v susedstve a časť ulice. Priestory sme zreteľne označili, že sú monitorované. Kamerový systém je so záznamovým zariadením. Obraz nie je prehliadaný v online režime. Záznam sa skúma len v prípade, ak by došlo k bezpečnostnému incidentu. Napríklad ku krádeži. K záznamu má v tom prípade prístup len náš konateľ. Raz nás dokonca polícia vyzvala na poskytnutie záznamu z našich kamier. Môžeme kamery takto ponechať?


Odpoveď:
Pri každom spracúvaní osobných údajov musíte:

  • mať riadny právny základ – podľa čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)
  • a dodržiavať všetky zásady spracúvania osobných údajov – podľa čl. 5 GDPR.


Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov za účelom bezpečnosti v praxi “bežných” firiem obvykle podporujeme právnym základom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa kamerového systému.


Použitie oprávneného záujmu musíte náležite posúdiť a zdokumentovať. V tejto súvislosti sa môžete stretnúť s pojmom test proporcionality.


Test proporcionality obvykle pozostáva aj z časti, v rámci ktorej sa hodnotí nevyhnutnosť spracúvania, ako napríklad:

  • primeranosť spracúvania vo vzťahu k vytýčenému účelu,
  • dodržiavanie zásady zákonnosti a obmedzenia účelu
  • dodržiavanie zásady minimalizácie údajov.


V rámci zásady minimalizácie sa posudzuje monitorovaný priestor, napríklad jeho veľkosť.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.