GDPR Academy

Stačí, keď sa odvoláme na našu politiku spracúvania osobných údajov?

Otázka: Bývalý zamestnanec si u nás uplatnil svoje právo na prístup k osobným údajom. Stačí, keď sa odvoláme na našu politiku spracúvania osobných údajov, ktorú máme zverejnenú na internetovej stránke? Táto obsahuje aj informácie o  tom, ako spracovávame údaje zamestnancov v mzdovej a personálnej agende. 

Odpoveď: Politika spracúvania osobných údajov alebo zásady spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovatelia zverejňujú na svojich internetových stránkach, slúžia na plnenie povinností podľa čl. 13 a čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Dotknuté osoby sú prostredníctvom týchto dokumentov akoby rámcovo informované o tom, akým spôsobom budú ich údaje spracúvané, komu budú poskytované, ako dlho budú uchovávané a pod. Platí zásada, že prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie bez toho, aby o ne dotknutá osoba musela požiadať. 

Právo na prístup k osobným údajom je vymedzené čl. 15  GDPR. Na prvý pohľad by sa nám mohlo zdať, že obsahovo sú tieto práva rovnaké a že prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe rovnaké informácie. Nie je to však pravda. 

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15, ktoré si dotknutá osoba u vás uplatňuje, sa vzťahuje na…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.