GDPR Academy

Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Povinné náležitosti určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 30.
Výnimku z povinnosti viesť záznamy majú len tí prevádzkovatelia, ktorí súbežne spĺňajú kritéria uvedené v čl. 35 ods. 5. V podmienkach firiem a organizácií je však aplikovanie tejto výnimky veľmi zriedkavé.

Záznam pre monitorovanie priestorov kamerovým systémom

Nižšie nájdete vzor záznamu o spracovateľských činnostiach, keď sú osobné údaje spracúvané z dôvodu riadenia bezpečnosti v oblasti informačných technológií. Keď je účelom spracúvania napríklad:

  • Ochrana majetku prevádzkovateľa, života alebo zdravia osôb prostredníctvom kamerového systému.
  • Preukázanie dodržiavania technologických postupov prostredníctvom kamerového systému.
  • Kontrola zamestnancov a plnenia ich pracovných povinností prostredníctvom kamerového systému.
  • Oboznamovanie sa s vytvoreným záznamom z dôvodu prešetrovania a poskytnutie záznamu príslušným subjektom.
  • Poskytnutie súčinnosti orgánom postupujúcim podľa osobitného zákona

Záznam si prispôsobte (doplňte položky, alebo odstráňte) tak, aby zodpovedal spracúvaniu osobných údajov vo vašich podmienkach. Záznam nikam nezasielajte, na požiadanie ho sprístupňujete Úradu na ochranu osobných údajov.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.