GDPR Academy

Atrapa kamier a porušenie pracovnoprávnych predpisov

Popis problému, ktorý vznikol

Český úrad na ochranu osobných údajov sa zaoberal otázkou atráp kamier. Šlo o prešetrovanie podnetu, ktorý sa týkal inštalácie kamerového systému, ktorý mal byť využívaný aj ku kontrole zamestnancov. Šetrením na mieste úrad zistil, že nejde u funkčný kamerový systém, ale o jeho atrapu. Prostredníctvom nej nie sú získavané osobné údaje, a preto nedochádza k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Napriek tomu, však môže ísť o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Úrad preto vec postúpil miestne príslušnému inšpektorátu práce. 

Celý dokument si môžete prečítať na adrese: https://www.uoou.cz/kamerova-atrapa-sice-gdpr-neporusuje-ale-jeji-instalace-muze-byt-sankcionovana/d-55810

Čo urobiť, aby ste sa neocitli v rovnakej situácii?

Podobný stav by mohol vzniknúť aj u nás. Aj v našom zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce je uvedená povinnosť, vytvárať pre zamestnancov priaznivé pracovné podmienky. Inštalácia atráp kamerového systému by preto aj u nás resp. v podmienkach slovenských firiem mohla byť hodnotená ako vytváranie neprimeraného tlaku zo strany zamestnávateľa na svojich zamestnancov. Takže aj keď tento príklad nespadá priamo pod pravidlá GDPR, a z tohto pohľadu by sa preto mohlo zdať, že atrapy môžu zamestnávatelia nainštalovať úplne voľne kamkoľvek a využívať ich preventívny účinok, nie je to tak. 

Preto ak uvažujete o inštalácii atráp vo vašej firme, myslite aj na zákonník práce, ktorý by týmto mohol byť porušovaný.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.