GDPR Academy

Kto sú to osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje pod priamym poverením prevádzkovateľa?

Otázka: Definícia pojmu tretej strany sa zmieňuje o osobách, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov. O koho ide? Je potrebné o nich informovať dotknuté osoby?

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top