GDPR Academy

Potrebujeme výslovný súhlas pre vstup do areálu?

Otázka: Vstup do areálu našej firmy je chránený kamerovým systémom. Jeho súčasťou je aj systém pre rozpoznávanie evidenčných čísel motorových vozidiel. Tento automaticky otvára závoru pri vjazde aj odchode vozidiel z nášho areálu. Je potrebné, aby nám dotknuté osoby (zamestnanci a ostatní návštevníci) udelili výslovný súhlas k spracúvaniu ich osobných údajov podľa čl. 22 GDPR?  

Odpoveď: Článok 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa týka takého automatizovaného rozhodovania, ktoré má pre dotknuté osoby právne účinky alebo dotknuté osoby významne ovplyvňuje. Všeobecne platí zákaz takéhoto spracúvania, môžu sa však aplikovať výnimky, ktorými sú napríklad:  

  • nevyhnutnosť spracúvania pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,  
  • osobitný zákon, ktorý by takéto spracúvanie prevádzkovateľovi umožňoval  
  • alebo ako uvádzate – výslovný súhlas dotknutej osoby. 

Je pravdou, že v rámci vami uvedeného spracúvania je vykonávané automatizované rozhodovanie, keďže dochádza k prijatiu rozhodnutia technologickými prostriedkami bez účasti človeka. Aby ste však podliehali čl. 22, rozhodnutie by malo mať právny účinok alebo by malo dotknutú osobu inak významne ovplyvňovať. Vymedzeniu “právnych” alebo “podobne významných účinkov” sa bližšie venuje usmernenie k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu na účely nariadenia 2016/679, WP 251. V príkladoch “právnych” účinkov uvádza, keď prostredníctvom automatizovaného rozhodnutia dôjde napríklad:

  • k zrušeniu zmluvy,
  • odmietnutiu vstupu do krajiny,
  • odmietnutiu občianstva,
  • odmietnutiu nároku na konkrétnu sociálnu dávku a pod. 

Medzi príkladmi “podobne významných účinkov” zas uvádza napríklad:  

  • rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú finančnú situáciu – oprávnenosť získať úver, 
  • rozhodnutia, ktoré odopierajú pracovnú príležitosť alebo dotknuté osoby vážne znevýhodňujú.  

Preto kamerový systém, ktorého súčasťou je aj technológia automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel… 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.