GDPR Academy

Koho oboznámiť s posúdením vplyvu?

Otázka: Koho z našich zamestnancov oboznámiť s dokumentom posúdenie vplyvu na ochranu údajov?

Odpoveď: Posúdenie vplyvu na ochranu údajov je povinnou súčasťou GDPR dokumentácie, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonávajú resp. plánujú vykonávať také činnosti spracúvania osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedú k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Vyžaduje sa najmä v prípadoch, ktoré sú uvedené v čl. 35 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.


Koho teda s dokumentom oboznámiť?

GDPR dokumentácia organizácie tvorí niekoľko dokumentov, pričom každý plní svoj samostatný účel. Všeobecne môžeme povedať, že z hľadiska oboznamovania rozdeľujeme jednotlivé dokumenty na:

  • Také, s ktorými oboznamujeme zamestnancov, k ničomu ich však prostredníctvom nich k ničomu nezaväzujeme. Patrí sem napríklad plnenie informačných povinností voči dotknutým osobám podľa čl. 13 a 14 GDPR. Prevádzkovateľ im oznámi ako bude ich osobné údaje spracúvať, nevyplývajú im však z toho žiadne povinnosti.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.