GDPR Academy

Čo urobiť, ak ste e-mailovú správu s osobnými údajmi omylom odoslali inému príjemcovi?

Ide o bezpečnostný incident, ktorý je zároveň porušením ochrany osobných údajov. Ihneď o tom informujte kompetentných pracovníkov vo vašej organizácii (napríklad poverenú zodpovednú osobu, administrátora alebo niektorého z vedúcich pracovníkov). Tento incident podlieha GDPR pravidlám  a je dôležité ho posúdiť. V prípade, ak jeho dôsledkom existuje riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, potom je potrebné ho v zákonnej lehote 72 hodín oznámiť príslušným subjektom. Nimi sú Úrad na ochranu osobných údajov SR a dotknuté osoby. 

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.