GDPR Academy

Porušenie zásady nevyhnutnosti spracúvaných údajov

Popis problému, ktorý vznikol

Kancelária ombudsmana pre ochranu údajov (Office of the Data Protection Ombudsman) prešetrovala postup prevádzkovateľa – fínskeho Centra poisťovateľov motorových vozidiel. Tento vyžadoval záznamy od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to za účelom vybavovania poistných udalostí. Prevádzkovateľ však vyžadoval úplné záznamy, spracúval tak aj informácie, ktoré neboli potrebné pre naplnenie účelu spracúvania údajov (údaje o takých vyšetreniach, ktoré nesúviseli s vyšetrením alebo liečbou zranení z dôvodu dopravných nehôd). Prevádzkovateľ tak nedodržiaval zásadu minimalizácie spracúvaných osobných údajov. Aj s ohľadom na to, že došlo k neoprávnenému spracúvaniu údajov, ktoré sa týkajú zdravotného stavu, bola prevádzkovateľovi uložená pokuta až 52000 eur.

Zdroj: https://tietosuoja.fi/en/-/administrative-fine-imposed-on-the-finnish-motor-insurers-centre-for-the-collection-of-unnecessary-patient-information

Čo urobiť, aby ste sa neocitli v rovnakej situácii?

Bez ohľadu na to, akej činnosti sa v podnikaní venujete alebo v akej firme pracujete, pri spracúvaní osobných údajov ste vždy povinný dodržiavať základné zásady spracúvania osobných údajov. Tieto sú uvedené v čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Jedna z týchto zásad hovorí o tom, že môže získavať a ďalej spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie účelu spracúvania. Ide o zásadu minimalizácie údajov. Odvolávanie sa len na akúsi hypotetickú možnosť, že osobných údaj bude v budúcnosti potrebný, a preto je spracúvaný, nie je v súlade so zásadou nevyhnutnosti.

Kde v GDRP Academy nájdete jednoduché vysvetlenie, ako to urobiť?

Čo sú to základne zásady spracúvania spracúvania a prečo je nevyhnutné ich dodržiavať sa dozviete v 2. lekcii online kurzu GDPR pre firmy a organizácie. 

Praktické otázky a ich riešenia, ktoré sa týkajú základných zásad nájdete v databáze znalostí GDPR Academy. Stačí si vyhľadať napríklad spojenie “nevyhnutnosti”.

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.