GDPR Academy

Kedy postupovať podľa nariadenia a kedy podľa zákona

Od 25. mája 2018 máme účinné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obe upravujú pravidlá spracúvania osobných údajov pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je zosúladením našej národnej legislatívy so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zároveň sú v ňom upravené niektoré časti, ktoré vyplynuli z nariadenia, že si ich členské štáty majú upraviť.
Vždy je dôležité, či spracúvanie osobných údajov podlieha právu Únie, alebo nie:

  • Ak posudzujeme také spracúvanie, ktoré právu Únie podlieha, potom postupujeme podľa nariadenia plus niektoré časti zákona o ochrane osobných údajov. (Postupujeme podľa oboch.)
  • Ak posudzujeme také spracúvanie, ktoré nepodlieha právu Únie, potom postupujeme podľa časti zákona o ochrane osobných údajov.

Nižšie nájdete dokument, podľa ktorého sa jednoduchšie zorientuje v tom, kedy postupovať podľa nariadenia a kedy podľa zákona.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.