GDPR Academy

Právo dotknutej osoby byť informovaný

Každá dotknutá osoba má tieto práva:

  • má právo byť informovaná o spracúvaní jej osobných údajov,
  • má právo na prístup k svojim údajom,
  • má právo na ich opravu,
  • má právo na výmaz údajov,
  • má právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  • má právo na prenosnosť údajov,
  • má právo namietať
  • a má práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním, ak sú jej osobné údaje predmetom takéhoto spracúvania.

Právo byť informovaný

Povinnosť informovať dotknutú osobu vám vyplýva zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to podľa čl. 13 alebo podľa čl. 14.
Článkom 13 sa riaďte vždy vtedy, keď získavate osobné údaje priamo od dotknutých osôb. Napríklad, keď váš zákazník sám vyplní objednávkový formulár a tak vám odovzdá svoje osobné údaje.

A podľa čl. 14 postupujte vtedy, keď osobné údaje nezískavate priamo od dotknutej osoby.  Napríklad, keď váš zákazník uvedie adresu pre doručenie tovaru inej osobe ako je on sám. Osobné údaje osoby, na adresu ktorej má byť tovar doručený získate od iného subjektu.

O čom dotknutú osobu informovať?

Informácie, ktoré je potrebné dotknutej osobe oznámiť rozdeľujeme na tzv. povinné a doplnkové. V nariadení však prakticky nikde nenájdete, kedy sú postačujúce len povinné informácie a kedy je potrebné uviesť aj tie doplnkové. S ohľadom na zásadu transparentnosti preto odporúčame uvádzať povinné a zároveň aj doplnkové informácie.

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Ako prevádzkovateľ musíte dotknutej osobe oznámiť svoju totožnosť a svoje kontaktné údaje. Tieto informácie sú dôležité preto, aby dotknutá osoba vedela, kto bude jej osobné údaje spracúvať a na koho sa obrátiť pri uplatňovaní svojich práv. Odporúča sa, aby ste uviedli rôzne možnosti komunikácie s vami. To znamená, že uvediete napríklad: váš obchodný názov, poštovú adresu, ale aj telefonický kontakt, či e-mailový kontakt.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.