GDPR Academy

Stačí umiestniť informácie o spracovaní údajov na internetové stránky?

Otázka: Vonkajší areál firmy monitorujeme niekoľkými kamerami. Pre informovanie dotknutých osôb využívame piktogramy (prvá informačná vrstva). Je postačujúce, keď druhú informačnú vrstvu umiestnime len na našu firemnú stránku? Tam by našli dotknuté osoby úplnú informáciu o spracúvaní osobných údajov.

Odpoveď: Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný zabezpečiť informovanie dotknutých osôb o tom, ako budú ich osobné údaje spracované. Hovoríme o plnení povinnosti podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pri informovaní musia byť vždy dodržané tieto zásady: informácia musí byť jednoduchá, dostupná, čo najviac zrozumiteľná a stručná. A tu je problém.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top