GDPR Academy

Kto je to správca skupiny?

Správca skupiny je užívateľ, ktorý má prístup:

  • k databáze znalostí z oblasti GDPR,
  • k online GDPR kurzom
  • a zároveň má možnosť využívať GDPR poradenstvo.

Správca má taktiež k dispozícii funkcie, pomocou ktorých sa spravujú ďalší používatelia v skupine. Obvykle je ním ten, kto objednal členstvo v GDPR Academy. Správca skupiny môže správcovstvo delegovať aj na ďalších používateľov.

Správca skupiny napríklad vidí priebeh kurzov jednotlivých užívateľov, môže ich odoberať a pridávať, môže si zobraziť a vytlačiť certifikáty jednotlivých používateľov a pod. Správca skupiny môže aj upravovať priebeh kurzov  a aj absolvovanie jednotlivých lekcií. Správca nemôže upravovať priebeh svojich vlastných pridelených kurzov.

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.