GDPR Academy

Je PN zamestnanca dôvodom na predĺženie lehoty?

Otázka: Čo v prípade, keď obdržíme žiadosť dotknutej osoby, v ktorej si uplatňuje niektoré zo svojich práv a naša interná zodpovedná osoba, ktorú sme nahlásili na úrad, je dlhodobo práceneschopná. Je to dôvod, kedy sa lehota pre vybavenie žiadosti môže pozastaviť alebo predĺžiť?


Odpoveď: Každá dotknutá osoba má možnosť uplatniť si u prevádzkovateľa: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo namietať a právo v prípade automatizovaného individuálneho rozhodovania.


Po prijatí takejto žiadosti má prevádzkovateľ jeden mesiac, aby ju vybavil. V niektorých prípadoch (po zohľadnení komplexnosti a počtu žiadosti) je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom prevádzkovateľ zdôvodní žiadateľovi predĺženie lehoty.

Pokiaľ ide o zodpovednú osobu a jej povinnosti tieto sú určené čl. 39 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V skratke, zodpovedná osoba:

  • poskytuje poradenstvo prevádzkovateľovi a jeho zamestnancom,
  • monitoruje súlad s nariadením,
  • poskytuje poradenstvo pokiaľ ide o posúdenie vplyvu podľa čl. 35 GDPR,
  • spolupracuje s dozorným orgánom,
  • a plní úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán, dotknuté osoba atď.

Znamená to, že zodpovedná osoba …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.