GDPR Academy

Čo urobiť, ak sa na vás obráti osoba, ktorá žiada výmaz, opravu jej údajov alebo namieta spracúvanie jej osobných údajov?

Ak sa na vás obráti ktorákoľvek dotknutá osoba, či už emailom, telefonicky, alebo osobne a žiada napríklad výmaz alebo opravu jej údajov, alebo namieta spracúvanie, alebo žiada informácie o tom, aké údaje sú o nej spracúvané, postúpte túto žiadosť čo najskôr určeným pracovníkov vo vašej organizácii. V žiadnom prípade túto žiadosť nevymažte, neskartujte, neodložte na neskôr. Ak je to potrebné zaznamenajte si kontaktné údaje žiadateľa, aby ste ich mohli odovzdať kompetentným pracovníkom vo vašej organizácii. Môže ním byť napríklad poverená zodpovedná osoba alebo niektorí z vedúcich pracovníkov. Informujte ich čo najskôr. Začína totiž plynúť zákonná lehota pre vybavenie žiadosti.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.