GDPR Academy

Prečo nestačí uchádzača o zamestnanie len informovať?

Otázka: Prebieha u nás výberové konanie. Tým uchádzačom o zamestnanie, ktorí nám zašlú svoj životopis a žiadosť o prijatie, ale aktuálne ich nepríjmeme do zamestnania, e-mailom odpovedáme, že ich žiadosť evidujeme a že si ich údaje ukladáme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie. Je to pre prípad, že by sa v budúcnosti vyskytla u nás pracovná príležitosť, aby sme mohli uchádzača ihneď kontaktovať. Tých, ktorí si to neželajú, nesúhlasia, osobné údaje zlikvidujeme. Je to tak v poriadku?


Odpoveď:
Áno, máme skúsenosti, že takýmto spôsobom dnes postupujú mnohí zamestnávatelia. Nie je to však v poriadku. Poďme si vysvetliť, prečo a ako to robiť správne.


Vo svojej otázke uvádzate, že prebieha u vás výberové konanie. Získavate osobné údaje a nutne (ako pri každom inom spracúvaní) potrebujete právny základ. Teda oprávnenie k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie.

V týchto situáciách sa obvykle používa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Súhlas preto nepotrebujete.

Akonáhle si však vyberiete vyhovujúceho kandidáta …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.