GDPR Academy

Je potrebný súhlas pracovníka, keď potrebujeme jeho osobné údaje poskytnúť organizácii sídliacej v tretej krajine?

Otázka: Osobné údaje niekoľkých našich vedúcich pracovníkov potrebujeme poskytnúť nášmu obchodnému partnerovi. Tento však sídli v tretej krajine. Nejde o žiadne citlivé údaje. Dôvodom poskytnutia je plnenie istých interných požiadaviek obchodného partnera, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšiu obchodnú spoluprácu. Pôjde o jednorazový vývoz údajov, ktorý sa viac nebude opakovať. Je k tomu nevyhnutný súhlas týchto pracovníkov?

Odpoveď: V úvode zamýšľaného prenosu vždy preverujeme, či neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti ochrany údajov pre krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, kam majú byť osobné údaje vyvezené.
Ak takéto rozhodnutie nie je, potom v prípade príležitostných poskytnutí osobných údajov zamestnancov obvykle aplikujeme výnimky pre osobitné situácie podľa čl. 49 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.