GDPR Academy

Môžeme od uchádzačov o zamestnanie vyžadovať výpis z registra trestov?

Otázka: Sme prevádzkovateľ – zamestnávateľ, výrobca v automobilovom priemysle.  Obsadzujeme voľnú pracovnú pozíciu, ktorá si vyžaduje bezúhonnosť. Požadujeme preto od uchádzačov predloženie výpisu z registra trestov. Môžeme tento výpis vyžadovať automaticky a od každého, kto nám zasiela životopis resp. žiadosť o prijatie? A môžeme ho vyžadovať aj opätovne, už počas trvania pracovnoprávneho vzťahu?  A na akom právnom základe výpis z registra trestov uchovávať? 


Odpovedať:
Podľa zákonníka práce platí, že zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať. 


Ak teda nemáte povinnosť vyžadovania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu, potom požiadavka bezúhonnosti musí vyplývať z povahy práce, ktorú bude nový zamestnanec u vás vykonávať.


Žiaden zamestnávateľ nesmie vyžadovať preukazovanie výpisu z registra trestov iba z titulu, “že sa to dá”. Vždy musí existovať…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.