GDPR Academy

Je číslo bankového účtu zamestnanca osobný údaj?

Otázka: V mzdovej agende spracúvame aj čísla ich bankových účtov našich zamestnancov. Je to pre potreby zaslania výplaty na účet. Považuje sa číslo bankového účtu za osobný údaj? Ak áno, aký právny základ použiť pre jeho spracúvanie?


Odpoveď:
Definícia pojmu “osobný údaj” je veľmi široká. A je to zámer. Ide o akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


Ako pomôcku si môžete položiť napríklad otázku, či by ste na základe čísla bankového účtu vedeli identifikovať konkrétneho zamestnanca resp. povedať, komu patrí. Vašou odpoveďou by určite bolo, že áno. Lebo vo vašich podmienkach stačí napríklad uviesť číslo bankového účtu ako vyhľadávacie kritérium v softvéri, ktorý používate pre vedenie mzdovej agendy. Vo výsledkoch sa vám zobrazí jedno meno a priezvisko, ktoré patrí konkrétnemu jednotlivcovi, vášmu zamestnancovi. Číslo bankového účtu vášho zamestnanca preto považujte za osobných údaj. 


Pokiaľ ide o právny základ resp. oprávnenie pre jeho spracúvanie. Týmto je … 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.