GDPR Academy

Môže materská spoločnosť chcieť údaje o zamestnancoch dcérskej spoločnosti, aby hodnotila efektivitu ich práce?

Otázka: Bod 48 Nariadenia hovorí: “Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov. Tým nie sú dotknuté všeobecné zásady prenosu osobných údajov v rámci skupiny podnikov podniku nachádzajúcemu sa v tretej krajine.”

Ak sme dcérska spoločnosť materskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte EÚ, môže od nás materská spoločnosť požadovať informácie o výkonoch konkrétnych zamestnancoch na účely vyhodnocovania efektívnosti práce a či ich výkon je postačujúci opierajúc sa o spomínané ustanovenie ?

Odpoveď: V praxi sa stretávame s tým, že materská spoločnosť vyžaduje od svojich dcérskych spoločností rôzne údaje, ktoré obvykle používa pre účely štatistických zisťovaní. Pričom štatistické účely zároveň nie sú považované za nezlučiteľné z pôvodným účelom spracúvania osobných údajov (čl. 5 ods. 1 písm. b) GDPR).

Že tento postup nie je v rozpore so zásadami všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyplýva aj z príkladu, ktorý je súčasťou dokumentu EDPB s názvom “usmernenie 07/2020 k pojmom prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov verzia 2.0”, ktoré uvádza príklad:

Príklad: Skupiny spoločností – materská spoločnosť a dcérske spoločnosti Spoločnosti X a Y sú súčasťou skupiny Z. Spoločnosti X a Y spracúvajú údaje o svojich príslušných zamestnancoch na zamestnanecké administratívne účely. V určitom okamihu sa materská spoločnosť ZZ rozhodne požiadať o údaje o zamestnancoch od všetkých dcérskych spoločností s cieľom zostaviť štatistiku za celú skupinu. Pri prenose údajov zo spoločností X a Y do spoločnosti ZZ sa spoločnosť ZZ považuje za tretiu stranu bez ohľadu na skutočnosť, že všetky spoločnosti sú súčasťou rovnakej skupiny. Spoločnosť ZZ sa bude považovať za prevádzkovateľa pri spracúvaní údajov na štatistické účely.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.