GDPR Academy

Máme záznam z kamier vymazať?

Otázka: Dotknutá osoba si u nás uplatnila svoje právo na prístup k údajom, a to ku kamerovým záznamom. Vyhotovili sme kópiu a vo video formáte sme ju žiadateľovi, teda dotknutej osobe poskytli. Môžeme týmto originál záznamu vymazať v nami pôvodne nastavenej lehote 3 dní?

Odpoveď: Právo na prístup k osobným údajom je jedným zo základných práv každej dotknutej osoby. V prípade, keď dôjde k uplatneniu tohto práva, má prevádzkovateľ povinnosť v zákonnej lehote žiadosti vyhovieť. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 12 uvádza, že všeobecne je táto lehota stanovená na jeden mesiac.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.