GDPR Academy

Generálny riaditeľ ako zodpovedná osoba

Otázka: Môžeme nahlásiť Úradu na ochranu osobných údajov zodpovednú osobu, ktorou je náš generálny riaditeľ? 

Odpoveď: Zodpovedná osoba dohliada nad ochranou osobných údajov v organizácii. Medzi jej najčastejšie činnosti patrí napríklad to, že:

  • poskytuje poradenstvo manažmentu a zamestnancom spracúvajúcim osobné údaje,
  • monitoruje, či v podmienkach organizácie spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a inými právnymi predpismi, ktorým organizácia podlieha,
  • zabezpečuje odborné školenia pre pracovníkov, ktorí osobné údaje spracúvajú,
  • je kontaktným miestom pre dotknuté osoby, ktoré sa na organizáciu obracajú so svojimi otázkami spracúvania ich osobných údajov a pod.

Aby toto mohla zodpovedná osoba mohla zastrešovať je nevyhnutné, aby disponovala odbornými kvalitami. 

Zároveň, ako uvádza GDPR vo svojom čl. 38 o postavení zodpovednej osoby, zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti. Dôležité však je zabezpečiť, aby žiadna z týchto úloh a povinností neviedla ku konfliktu záujmov. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.