GDPR Academy

Je externá zodpovedná osoba našim sprostredkovateľom?

Otázka: Výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov sme poverili externú organizáciu. Máme s ňou uzatvoriť aj sprostredkovateľskú zmluvu podľa čl. 28 GDPR? Je externá zodpovedná osoba považovaná za sprostredkovateľa? 

 Odpoveď: Zmluvu (alebo iný právny akt), ktorá musí obsahovať náležitosti čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) uzatvárame vždy vtedy, keď spracúvanie osobných údajov vykonáva v mene prevádzkovateľa iný subjekt – sprostredkovateľ. Pričom sprostredkovateľ vždy postupuje na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa.  

Úlohy zodpovednej osoby sú zadefinované článkom 39 GDPR. Patria medzi ne napríklad tieto činnosti: 

  • Poskytuje poradenstvo prevádzkovateľovi a jeho zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov 
  • Monitoruje súlad spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa a všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 
  • Komunikuje s dotknutými osobami v otázkach spracúvania ich údajov a práv, ktoré im z toho vyplývajú.  

Zodpovedná osoba však musí …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.