GDPR Academy

Peňažný trest pre jednotlivca monitorujúceho priestor kamerami

Popis problému, ktorý vznikol

Španielsky úrad na ochranu osobných údajov udelil pokutu jednotlivcovi, ktorý kamerovým systémom monitoroval časť verejného priestoru a neďaleký súkromný majetok.

Polícia tohto jednotlivca vyzvala, aby upravil priestor, ktorý je kamerou monitorovaný. Zároveň ho informovala aj o tom, že monitorovaný priestor by mal byť náležite označený. Jednotlivec však odmietol kamery presmerovať.

Polícia sa preto obrátila na príslušný dozorujúci úrad – úrad na ochranu osobných údajov. Fyzická osoba však ani úradu nepredložila zákonné dôvody, prečo monitoruje priestory mimo svojho súkromného majetku.

Preto jej bola udelená pokuta 1500 eur. Z toho 1000 eur za porušenie zásady minimalizácie – keď môžu byť spracúvané len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre potreby dosiahnutia vytýčeného účelu. Ďalších 500 eur za neinformovanie dotknutých osôb podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Celý dokument si môžete prečítať na adrese: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00484-2021.pdf

Čo urobiť, aby ste sa neocitli v rovnakej situácii?

Nie každé získavanie osobných údajov automaticky podlieha pravidlám GDPR. Preto, nie každé monitorovanie priestorov kamerou je nutné označovať.

Vo svojom čl. 2 ods. 2 písm. c) nariadenie uvádza, že sa nevzťahuje na také spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti.

V súvislosti s monitorovaním kamerami, sa táto výnimka aplikuje na úzke činnosti, ktoré patria do súkromného alebo rodinného života jednotlivca. Akonáhle je kamerou monitorované “hoci len čiastočne, verejné priestranstvo, a smeruje mimo súkromnú sféru osoby”, potom pre takéto spracúvanie nie je možné použiť výnimku podľa čl. 2 ods. 2 písm. c).

Preto, keď ako jednotlivec chceme chrániť svoj majetok kamerovým systémom so záznamom bez toho, aby sa na nás vzťahovali pravidlá GDPR, potom je systém potrebné nastaviť tak, aby snímal výhradne náš súkromný pozemok. Žiadne čiastočné monitorovanie ulice, verejného chodníka alebo súkromného pozemku či domu suseda.

Samozrejme, ak je to nevyhnutné, potom je možné monitorovať aj takýto “presahujúci” priestor. Treba už však rátať s tým, že v tom prípade sme sa stali prevádzkovateľom a plne zodpovedáme za dodržiavanie pravidiel GDPR.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.