GDPR Academy

Môžeme oznámiť zmenu sídla našej firmy emailom?

Otázka: Pred časom sme zmenili sídlo našej spoločnosti. Ako prevádzkovateľ sme v roku 2020 oznámili úradu poverenie zodpovednej osoby. Sme povinný oznamovať zmenu sídla? Ak áno, postačí, keď oznámenie na zmenu zašleme e-mailom?

Odpoveď: Zodpovedná osoba dohliada nad zákonným spracúvaním osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Rozlišujeme tri typy organizácii:

  • tie, ktoré majú povinnosť mať zodpovednú osobu (podľa čl. 37 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
  • tie, ktoré povinnosť nemajú, ale zodpovednú osobu určia dobrovoľne (podľa čl. 37 ods. 4 GDPR)
  • a tie, ktoré zodpovednú osobu nemajú. 

Údaje organizácie, ktorá zodpovednú osobu poverila a kontaktné údaje zodpovednej osoby sa povinne oznamujú Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak firma povinnosť zodpovednej osoby nemá a ani ju nepoverila dobrovoľne, potom úradu nič neoznamuje. 

Ak však už k povereniu a oznámeniu došlo, potom je potrebné zabezpečiť, aby údaje boli aktualizované. Takže, keď u vás nastala zmena sídla, potom je potrebné nové údaje o sídle vašej spoločnosti oznámiť úradu. 

Ak ste prvé oznámenie vykonali elektronicky (vyplnením online formulára, ktorý je dostupný na webe úradu), …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.