GDPR Academy

Sme prevádzkovateľom aj keď osobné údaje “nevlastníme”?

Otázka: Spolupracujeme s externou firmou. Táto pre nás zabezpečuje reklamné aktivity. Zbiera osobné údaje z nášho firemného webu, kde je online formulár a uchováva ich na svojich dátových úložiskách. Následne pre nás tvoria reklamné newslettre, ktoré rozposielajú tým príjemcov, ktorí udelili svoj súhlas so spracúvaním. Nikto z našich zamestnancov nemá prístup do databáz s osobnými údajmi. O všetko sa nám stará táto externá firma. My dostaneme len informácie o vyhodnotení jednotlivých kampaní. Ako napríklad aká je čítanosť e-mailov, koľko kliknutí a nákupov bolo zrealizovaných priamo na základe kampane a pod. Neposielajú nám žiadne také  záznamy, z ktorých by sme sa mohli dozvedieť kto konkrétne sa ako správa (kto čítal, kto nakúpil, kto je príjemca). Nezískavame teda výstupy, ktorých súčasťou by boli osobné údaje, aby sme mohli s nimi nejakým spôsobom nakladať – spracúvať ich. Vieme napríklad len to, že aktuálne je povedzme 12500 aktívnych príjemcov newslettra, že na kampaň z nich zareagovalo 6% a pod. 

Sme prevádzkovateľom aj vo vzťahu k osobným údajom týchto príjemcov newslettra? A to napriek tomu, že sa s nimi neoboznamujeme, neuchovávame ani s nimi nevykonávame žiadnu spracovateľskú operáciu?

Odpoveď: Definícia pojmu prevádzkovateľ hovorí, že ide o subjekt, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania. Kritériom v rozhodovaní nie je, aby mal aj povedzme fyzický prístup k dátam alebo aby s nimi narábal. Stačí, keď iný subjekt poverí, aby spracúvanie vykonával za neho. 

Podobný príklad, ako vo vašej otázke uvádza aj…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.