GDPR Academy

Je povinnosťou informovať zákazníkov o spracúvaní osobných údajov?

Otázka: Musíme informovať našich zákazníkov o spracúvaní osobných údajov aj vtedy, keď sme povinný osobné údaje uvádzať na vystavovaných faktúrach?

Odpoveď: Povinnosť informovať dotknuté osoby o tom, ako budú ich osobné údaje spracúvané, je určená čl. 13 a čl 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a platí pre každého jedného prevádzkovateľa.

Keď vo firme systematicky spracúvate osobné údaje vašich zákazníkov (jednotlivcov) podliehate GDPR. Zvyčajne údaje získavate priamo od nich. Smerodajný bude preto pre vás čl. 13 GDPR pre plnenie tejto povinnosti. Podľa tohto je jedinou výnimkou, kedy nie je potrebné osoby informovať – keď dotknutá osoba už dané informácie má. Teda, keď už je boli poskytnuté v minulosti.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.