GDPR Academy

Agenda vzdelávania a oboznamovania s pravidlami

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Povinné náležitosti určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 30.
Výnimku z povinnosti viesť záznamy majú len tí prevádzkovatelia, ktorí súbežne spĺňajú kritéria uvedené v čl. 35 ods. 5. V podmienkach firiem a organizácií je však aplikovanie tejto výnimky veľmi zriedkavé.

Záznam pre agendu vzdelávania a oboznamovania s pravidlami

Nižšie nájdete vzor záznamu o spracovateľských činnostiach, keď sú osobné údaje spracúvané z dôvodu riadenia agendy vzdelávania a oboznamovania s pravidlami. Napríklad:

  • Vykonanie zákonných školení zamestnancov.
  • Ostatné vzdelávanie zamestnancov (školenia, kurzy, tréningy).
  • Prehlbovanie získaných vedomostí testovaním zamestnancov s ohľadom na výkon pracovnej pozície zamestnanca.
  • Poučenie ostatných fyzických osôb s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Záznam si prispôsobte (doplňte položky, alebo odstráňte) tak, aby zodpovedal spracúvaniu osobných údajov vo vašich podmienkach. Záznam nikam nezasielajte, na požiadanie ho sprístupňujete Úradu na ochranu osobných údajov.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.