GDPR Academy

Môže obec využiť oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Otázka: Sme obec – prevádzkovateľ. Nariadenie o ochrane údajov uvádza, že právny základ oprávnený záujem sa na nás nevzťahuje. Znamená to, že ako obec ho vôbec nemôžeme používať?


Odpoveď:
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) skutočne vo svojom článku 6 uvádza, že oprávnený záujem sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh. Títo prevádzkovatelia preto pri výkone verejnej moci využívajú:

  • čl. 6 ods. 1 písm. c), ktorým zákonná povinnosť prevádzkovateľa, 
  • a čl. 6 ods. 1 písm. e) v prípadoch, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zverená prevádzkovateľovi.

Pre činnosti spracúvania osobných údajov, ktoré sa netýkajú plnenia úloh orgánu verejnej moci…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.