GDPR Academy

Osobný údaj a dotknutá osoba

Osobným údajom je súbor údajov, faktov, na základe ktorých je možné jednotlivca identifikovať alebo je identifikovateľný, a to priamo alebo nepriamo. To znamená, že na základe súboru údajov je možné jednotlivca v rámci skupiny odlíšiť. Jeho presnú definíciu nájdeme pod čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov takto:

“osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Identifikovateľnosť jednotlivca

Všimnite si, že nemusíte disponovať takým rozsahom údajov, vďaka ktorým viete ihneď povedať, komu osobné údaje patria resp. o kom osobné údaje spracúvate. Môžete disponovať len akoby časťou údajov. Napriek tomu však o osobné údaje ide. Hovoríme, že jednotlivec je identifikovateľný. A to z toho dôvodu, že existuje reálna pravdepodobnosť, že niekto – ktokoľvek iný, s použitím údajov, ktoré on spracúva, dokáže spolu s vami tohto jednotlivca identifikovať.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto článku je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo. Práve teraz je k dispozícii
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.