GDPR Academy

Spotrebiteľská súťaž. Súhlas, alebo zmluvný vzťah s dotknutou osobu?

Otázka: Plánujeme organizovať spotrebiteľskú súťaž, a uvažujeme nad právnym základom spracúvania. Niektorí prevádzkovatelia uvádzajú ako právny základ súhlas a niektorí predzmluvné a zmluvné vzťahy. Ktorý z nich teda máme použiť?

Odpoveď: Áno, tiež máme skúsenosti také aj také. Časť prevádzkovateľov skutočne opiera spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže o čl. 6 ods. 1 písm. a), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby a druhá časť prevádzkovateľov zas o čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto článku je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo. Práve teraz je k dispozícii
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.