GDPR Academy

Spotrebiteľská súťaž. Súhlas, alebo zmluvný vzťah s dotknutou osobu?

Otázka: Plánujeme organizovať spotrebiteľskú súťaž, a uvažujeme nad právnym základom spracúvania. Niektorí prevádzkovatelia uvádzajú ako právny základ súhlas a niektorí predzmluvné a zmluvné vzťahy. Ktorý z nich teda máme použiť?

Odpoveď: Áno, tiež máme skúsenosti také aj také. Časť prevádzkovateľov skutočne opiera spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže o čl. 6 ods. 1 písm. a), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby a druhá časť prevádzkovateľov zas o čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.