GDPR Academy

Čo urobiť, keď stratíte alebo vám ukradnú USB, na ktorom si zálohujete osobné údaje?

V prípade straty alebo krádeže akéhokoľvek dátového nosiča, prostredníctvom ktorého spracúvate osobné údaje o tom ihneď informujte kompetentného pracovníka vo vašej organizácii. Môže ním byť napríklad poverená zodpovedná osoba, administrátor alebo niektorí z vedúcich pracovníkov. Nikdy nečakajte až do momentu, keď sa na to príde. Váš zamestnávateľ mohol podniknúť kroky, ktoré by účinne znížili riziko kompromitácie osobných údajov. Zároveň ide o bezpečnostný incident, ktorý je potrebné vyhodnotiť a ak je to potrebné v zákonnej lehote 72 hodín oznámiť príslušným subjektom.

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.