GDPR Academy

Jednoduchosť odvolania súhlasu s používaním cookies

Otázka: Na našej webovej stránke informujeme o cookies a taktiež získame súhlas s ich spracúvaním (ide o analytické cookies poskytovateľa Google). Po udelení súhlasu sa “vyskakovacia” lišta skryje a návštevníkovi stránky sa viac nezobrazuje. Ak chce získať bližšie informácie o nastavených cookies musí kliknúť na naše “zásady ochrany osobných údajov” a potom na časť “cookies”, kde je úplná informácia o spracúvaní. Je tento postup z hľadiska v poriadku z hľadiska jednoduchosti odvolania súhlasu? Stačí, keď informujeme návštevníka o tom, kde vo svojom prehliadači nájde možnosť ako cookies vymazať?

Odpoveď: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov uvádza, že: “Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.”

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.