GDPR Academy

Monitorovanie firemných motorových vozidiel systémom GPS

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Povinné náležitosti určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 30.
Výnimku z povinnosti viesť záznamy majú len tí prevádzkovatelia, ktorí súbežne spĺňajú kritéria uvedené v čl. 35 ods. 5. V podmienkach firiem a organizácií je však aplikovanie tejto výnimky veľmi zriedkavé.

Záznam pre monitorovanie firemných motorových vozidiel systémom GPS

Nižšie nájdete vzor záznamu o spracovateľských činnostiach, keď sú osobné údaje spracúvané z dôvodu monitorovanie firemných motorových vozidiel prostredníctvom systému GPS
Napríklad za účelom:

  • riadenia logistiky a dopravy v organizácii,
  • ochrany majetku organizácie,
  • automatizovaného spracovania knihy jázd vozidiel
  • a monitorovanie z dôvodu kontroly dodržiavania pracovnej disciplíny a plnenia pracovných povinností zamestnancov.

Záznam si prispôsobte (doplňte položky, alebo odstráňte) tak, aby zodpovedal spracúvaniu osobných údajov vo vašich podmienkach. Záznam nikam nezasielajte, na požiadanie ho sprístupňujete Úradu na ochranu osobných údajov.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top