GDPR Academy

Usmernenia k zacieľovaniu na používateľov sociálnych médií

Vyžívanie sociálnych sietí sa stalo bežnou praxou firiem a organizácií.  Súčasťou je aj spracúvanie osobných údajov. Preto Európsky výbor pre ochranu údajov prijal usmernenie, ktoré ozrejmuje pravidlá a postupy zákonného spracúvania týchto údajov.
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.