GDPR Academy

Usmernenia o právach dotknutých osôb – právo na prístup

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal konečnú verziu usmernení o právach dotknutých osôb. Dokument sa prioritne zameriava na právo na prístup. Bol prijatý koncom marca a zverejnený 17. apríla 2023.


Právo na prístup, ktoré prináleží každému jednotlivcovi, o ktorom sú osobné údaje spracúvané (dotknutej osobe) je jedným najobsiahlejších práv. Môže si ho uplatniť každá dotknutá osoba u prevádzkovateľa prípadne sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ má len jeden mesiac, aby žiadosť dotknutej osoby vybavil. (V osobitných prípadoch je možné lehotu predĺžiť.) Okrem základných osobných údajov ako napríklad meno, priezvisko a adresa, sa toto právo vzťahuje napríklad aj na históriu nákupov dotknutej osoby, históriu vyhľadávania, záznamov o činnosti a pod.


Dokument obsahuje príklady, ktoré sú užitočné pre každodennú prax vybavovania žiadostí dotknutých osôb.


Vedeli ste napríklad, že keď si personalista počas pracovného pohovoru s uchádzačom robí poznámky do počítača, aby zdokumentoval pohovor, potom aj tieto poznámky podliehajú právu na prístup? Áno, uchádzač má na ne právo. Prevádzkovateľ je totiž povinný poskytnúť dotknutej osobe údaje, ktoré sama aktívne poskytla (životopis, motivačný list a pod.) a tiež subjektívne poznámky, ktoré si personalista zapísal počas pracovného pohovoru. Práve toto je predmetom príkladu č. 15 dokumentu “Usmernenia 01/2022 o právach dotknutých osôb – Právo na prístup” verzia 2.0.


Dokument bol zverejnený len včera (17. apríla) a je dostupný zatiaľ len v anglickom jazyku. Členom GDPR Academy však už dnes prinášame jeho neoficiálny preklad. Po prihlásení si ho môžete prevziať v slovenskom jazyku vo formáte PDF.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.