GDPR Academy

Môžeme získavať údaje uchádzačov o zamestnanie zo sociálnych sietí?

Otázka: Môžeme pri hodnotení uchádzačov o zamestnanie využívať aj informácie z ich profilov zo sociálnych sietí?

Odpoveď: Z pohľadu GDPR to zakázané nie je, je potrebné však dodržiavať isté pravidlá, ktoré sú pre zamestnávateľa (prevádzkovateľa) veľmi prísne a aj značne limitujúce. Mantinely nachádzame v stanovisku č. 2/2017 k spracúvaniu osobných údajov na pracovisku (WP 249) a v usmernení k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu na účely nariadenia 2016/679 (WP 251). Aj napriek tomu, že ide o materiál pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa čl. 29, mnohé informácie zostávajú aj naďalej aktuálnymi.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top