GDPR Academy

Kde zistíme, či môžeme využiť rámec ochrany pre prenos údajov do USA?

Otázka: Využívame externého dodávateľa so sídlom v USA. V rámci využívania jeho služieb zároveň “vyvážame” osobné údaje do tejto krajiny, keďže nám ich poskytovateľ aj zálohuje. Ako zistíme, či sa môžeme spoľahnúť na rámec ochrany medzi EÚ a USA?

Odpoveď: Aktuálny rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý uľahčuje prenosy osobných údajov do USA od 10. júla 2023, môžete využiť len vtedy (resp. “oprieť” oň vývoz osobných údajov):

  • ak je váš poskytovať služby z USA
  • a zároveň sa nachádza v zozname certifikovaných organizácií.

Zoznam certifikovaných organizácií je zverejnený online. Nájdete ho na stránke DATA PRIVACY FRAMEWORK PROGRAM a v časti “Data Privacy Framework List” nájdete vyhľadávací formulár. Tu vložte obchodný názov poskytovateľa. Ak je subjekt súčasťou zoznamu, zobrazia sa vám podrobnosti o jeho certifikácii. V tom prípade nepotrebujete prijímať žiadne ďalšie opatrenia podľa čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (napríklad vo forme štandardných doložiek).

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.