GDPR Academy

Má sprostredkovateľ povinnosť viesť záznamy?

Otázka: Sme súkromná bezpečnostná služba a v rámci dohľadu naši zamestnanci obsluhujú aj kamerový systém klienta. Sme povinný viesť o tejto činnosti záznamy?

Odpoveď: Povinnosť viesť záznamy sa vzťahuje na prevádzkovateľa a aj sprostredkovateľa. Pričom prevádzkovateľ – váš klient vedie záznam o spracovateľských činnostiach kamerovým systémom v rozsahu čl. 30 ods. 1. všeobecného nariadenia o ochrana údajov.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.