GDPR Academy

Má sprostredkovateľ povinnosť viesť záznamy?

Otázka: Sme súkromná bezpečnostná služba a v rámci dohľadu naši zamestnanci obsluhujú aj kamerový systém klienta. Sme povinný viesť o tejto činnosti záznamy?

Odpoveď: Povinnosť viesť záznamy sa vzťahuje na prevádzkovateľa a aj sprostredkovateľa. Pričom prevádzkovateľ – váš klient vedie záznam o spracovateľských činnostiach kamerovým systémom v rozsahu čl. 30 ods. 1. všeobecného nariadenia o ochrana údajov.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top