GDPR Academy

Registrovanie všetkých osôb vstupujúcich do prevádzkových priestorov

Otázka: Náš poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby nám odporučil, aby sme v zmysle zákona č. 335/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §48 ods. 4 písm. s) registrovali všetky vstupujúce osoby do našich prevádzkových priestorov. Bude tento zákon právnym základom automaticky?

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top