GDPR Academy

Je to zodpovedná osoba prevádzkovateľa, kto má oznámiť bezpečnostný incident úradu?

Otázka: Keď dôjde v podmienkach organizácie k porušeniu ochrany údajov, kto o ňom informuje úrad? Je to povinnosťou zodpovednej osoby, aby vykonala jeho oznámenie úradu?

Odpoveď: Každá firma alebo organizácia, ktorá utrpí bezpečnostný incident, pri ktorom dôjde k narušeniu dôvernosti, dostupnosti alebo integrity spracúvaných osobných údajov, musí takýto incident náležite posúdiť. Hovoríme o šetrení porušenia ochrany údajov. Pričom platí, že:

  1. Každé porušenie ochrany údajov je potrebné interne zdokumentovať, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je pravdepodobné, že porušenie povedie k rizikám pre páva a slobody dotknutých osôb. To znamená, že každom o porušení ochrany údajov musí byť vyhotovený záznam.
  2. Ak porušenie ochrany údajov znamená riziko pre dotknuté osoby (akékoľvek riziko – nízke, stredné a pod.), potom sa oznamuje Úradu na ochranu osobných údajov SR. Oznámenie je potrebné vykonať v lehote 72 hodín.
  3. Ak porušenie predstavuje vysoké riziko pre jednotlivcov, ktorých osobné údaje boli incidentom zasiahnuté, potom je nutné o takomto porušení dotknuté osoby bezodkladne informovať.

Kto konkrétne vykonáva oznámenie?

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.