GDPR Academy

Skenovanie občianskeho so súhlasom zamestnanca

Otázka: Môžeme naskenovať celý občiansky preukaz pri prijímaní nového zamestnanca, keď nám k tomu udelí svoj súhlas? Súhlasy uchovávame v písomnej forme počas jedného roka, takže ich vieme preukázať. Sken dokladu si vytlačíme a archivujeme v listinnej podobe, v osobnej zložke zamestnanca. Po uplynutí určenej doby kópie skartujeme. Je to v poriadku?

Odpoveď: Pri každom získavaní osobných údajov, ktoré vykonávate, musíte disponovať správnym právnym základom (vy ste zvolili súhlas so spracúvaním). Zároveň musíte dodržiavať aj všetky zásady spracúvania, ktoré sú vymedzené v čl. 5 GDPR. Ide teda o súbeh: právneho základu (alebo právnych základov, keďže sú situácie, keď k spracúvaniu využívame súčasne napríklad dva právne základy) plus všetky zásady spracúvania (pozor, nie len niektorú zásadu; pri spracúvaní je potrebné dodržiavať všetky zásady spracúvania súčasne).

To, že ste zvolili súhlas so spracúvaním v situácii, ktorú uvádzate, nie je správne. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.