GDPR Academy

Ak zamestnanec porušil GDPR pravidlá, je zodpovedný za škodu?

Otázka: Čo v prípade, keď zamestnanec porušil niektoré z pravidiel ochrany údajov svojho zamestnávateľa? Kto nesie zodpovednosť? Firma, či zamestnanec?

Odpoveď: Predpokladajme, že ide o zamestnanca – oprávnenú osobu.

Podľa čl. 29 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že každá osoba, ktorá koná na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže tieto osobné údaje spracúvať len na základe pokynov prevádzkovateľa.

Ak by došlo k neoprávnenej manipulácii s osobnými údajmi zo strany zamestnanca, potom sa bude skúmať:

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top