GDPR Academy

Môžeme poslať newsletter aj tým, ktorí svoju objednávku zrušili?

Otázka: Môžeme posielať informačný e-mailový newsletter automaticky všetkým tým, ktorí si v našom e-shope objednali? Aj tým, ktorí svoju objednávku zrušili?


Odpoveď:
Osobné údaje osôb, ktoré svoju objednávku zrušili, je potrebné obvykle zo systému odstrániť, a to manuálne. Poďme si to však vysvetliť pekne od začiatku.

Zasielanie e-mailových správ je jeden zo spôsobov marketingových aktivít prevádzkovateľov, súčasťou ktorých je aj spracúvanie osobných údajov. Môže to byť napríklad:

 • meno a e-mail, 
 • meno, priezvisko a e-mail
 • alebo len e-mail dotknutej osoby. 

Vždy v závislosti od toho, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ považuje za nevyhnutné pre dosiahnutie svojho účelu.

Pričom k spracúvaniu sú využívané dva právne základy:

 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, kedy je spracúvanie resp. zasielanie newslettra vykonávané na základe oprávnené záujmu
 • a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, kedy je k spracúvaniu vyžadovaný súhlas dotknutej osoby. 

Oprávnený záujem je možné využiť vtedy, ak reklamný materiál bude zasielaný zákazníkom prevádzkovateľa. Pričom pôjde o ponuku podobných alebo doplnkových tovarov, k tomu, ktoré si zákazník u prevádzkovateľa zakúpil. 

Ak teda použijete tento právny základ, nepotrebujete súhlas. Dôležité však je, aby boli splnené uvedené podmienky. Teda:

 • musí ísť o vášho zákazníka, 
 • oslovujete ho s podobným alebo doplnkovým tovarom (prípadne mu zasielate doplňujúce informácie, ktoré mu môžu pomôcť napríklad v používaní produktu, vzdelávate a pod.)
 • a zákazníka informujete, že má možnosť namietať spracúvanie jeho osobných údajov za uvedeným účelom. 

Iné je to prípade, keď vaše spracúvanie opriete o súhlas so spracúvaním. 

 • Dotknutou osobu, ktorá vám udelila svoj súhlas môže byť ktokoľvek, teda nie len váš zákazník, ale napríklad akákoľvek osoba, ktorú zaujal váš tovar. 
 • Newsletter môže byť všeobecný. 
 • Dotknutá osoba však musí mať možnosť udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoducho ako bol súhlas poskytnutý. 

Vychádzajúc z vašej otázky predpokladáme, že využívate k spracúvaniu práve oprávnený záujem, teda “bezsúhlasný režim”. V prípade, keď si dotknutá osoba tovar objedná, ale následne svoju objednávku zruší, potom…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.