GDPR Academy

Cezhraničné prenosy osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov považujeme za spracovateľskú činnosť. Preto aj v tomto prípade musíte mať vhodný právny základ z článku 6 nariadenia. Ak je súčasťou prenosu aj osobitná kategória osobných údajov, potom je potrebné právny základ podporiť aj príslušnou výnimkou.

Typy prenosov osobných údajov

Presun údajov zo Slovenska do inej krajiny podlieha špecifickým pravidlám. Cezhraničný prenos tak rozdeľujeme:

  • na prenos osobných údajov v rámci krajín Európskej únie alebo krajín, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o európskom hospodárskom priestore EHP, kde zaraďujeme aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko
  • prenos mimo EÚ alebo EHP, pričom môže ísť o krajiny, ktoré:
    • zaručujú alebo
    • nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Prenos osobných údajov v rámci krajín EÚ a EHP

Pokiaľ ide o pohyb osobných údajov v rámci členských krajín Európskej únie a krajín EHP, nie je potrebné skúmať ďalšie podmienky alebo prijímať dodatočné pravidlá, ktoré by zaručili bezpečnosť osobných údajov. Tento prenos osobných údajov nie je nijako obmedzený. Osobné údaje tak môžu voľne putovať iným prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.

Prenos osobných údajov mimo EÚ a EHP

Ak však potrebujete osobné údaje vyviezť mimo mimo členských krajín, potom hovoríme o prenose do tretích krajín. Z pohľadu pravidiel ochrany osobných údajov tretie krajiny rozdeľujeme na:

  • krajiny, ktoré prijali primerané záruky,
  • krajiny, ktoré neprijali primeranú záruky v oblasti spracúvania osobných údajov.
  •  

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.