GDPR Academy

Musí byť posúdenie vplyvu aj na spracúvania, ktoré prebiehali pre májom 2018?

Otázka: Je potrebné vykonať a mať zdokumentované posúdenie vplyvu na ochranu údajov aj pre také spracúvania, ktoré prebiehali ešte pred účinnosťou GDPR? Máme zavedený kamerový systém, ktorý využívame aj pre kontrolu pracovnej disciplíny zamestnancov, ale tento je u nás už od roku 2013.

Odpoveď: Všeobecné nariadenie platí od 25. mája 2018. Povinne je posúdenie vplyvu (podľa čl. 35 GDPR) potrebné vykonať pre tie operácie spracúvania, ktoré začnú prebiehať po tomto dátume. 

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top